Fer pressupostos (tècnics), llegir planos, dibuixar planos amb les modulacions dels productes de l´empresa, gestió de visites de..." /> Fer pressupostos (tècnics), llegir planos, dibuixar planos amb les modulacions dels productes de l´empresa, gestió de visites de..." />